Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az Építőipari Mesterdíj Alapítvány elnöke, Pallay Tibor rövid ideig tartó súlyos betegség után június 12-én itt hagyott bennünket. A Farkasréti temetőben kísértük el utolsó útjára.

Nekrológja itt olvasható: Link

Wéber László, Hollai Pál kurátorok

Az Alapítvány elnöke

Pallay Tibor

Építőipari Mesterdíj Alapítvány
Kuratórium Elnöke

Mint az Alapítvány 2012. februárjában megválasztott kuratóriumi elnöke, köszöntöm mindazokat akik honlapunkra ellátogatnak, vagy érdeklődnek és pályáznak az Építőipari Nívódíjra vagy Mesterdíjra. Rövid bemutatkozásomat olvashatják a következőkben:

1944-ben születtem Budapesten és 1967-ben szereztem építőmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Pályámat az Északmagyarországi Állami Építőipari Vállalat diósgyőri munkahelyén kezdtem, majd 1970 és 1974 között vezető mérnökszaktanácsadóként vettem részt egy húskombinát építésében a mongóliai Darhanban.

Innen kezdve meglehetősen hűségesen kötődtem a Betonútépítő Vállalathoz, majd annak különböző átalakult szervezeteihez, megjárva a szamárlétrát az építésvezetőtől a vezérigazgatói posztig. Közben 1981 és 1983 között közel két évet az akkori Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban töltöttem osztályvezetőként.

Pályám jelentős része kapcsolódik az út- és autópályaépítéshez, de jelentős magasépítési feladatokban is résztvettem. A 80-as években sikerült további külföldi tapasztalatokat is szereznem, a cég ekkor Líbiában és Algériában is dolgozott.

2008-ban mentem nyugdíjba, azóta FIDIC szakértőként tevékenykedek.

Sok társadalmi tevékenységem volt, és néhány még ma is megvan, így az ÉVOSZ alelnöke vagyok,a Magyar Mérnöki Kamara Építési tagozat elnökségi tagja és az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság munkáltatói társelnöke.

Az Építőipari Nívódíj bíráló bizottságába 2010-ben választottak be.

Építőipari Mesterdíj Alapítvány 1994-2019

Építőipari Mesterdíj Alapítvány
1994-2019

Az 1990-es években a hazai építőipar nagy átalakuláson ment át. Csökkentek az állami megrendelések, kiéleződött a megbízásokért a piaci verseny. A nagy építőipari vállalatok jelentős része nem tudott megfelelni a kihívásoknak, szétestek, vagy megszűntek, ugyanakkor számtalan kis és közepes vállalkozás jött létre, így összességében kínálati építési piac alakult ki. A gyors és amellett jó minőségű munka végzése a talpon maradás alapvető feltételévé vált.

Az építőipar két jeles szövetsége, az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 1994 –ben arra a meggyőződésre jutott, hogy az építőipar megújulásának és fejlődésének egyik fontos alapfeltétele a minőség színvonalának emelése. Ezért ennek ösztönzésére és szakmai elismerésére – az ÉVOSZ elnöke, Kreszán Albert és az ÉTE elnöke, Dr. Meszléry Celesztin kezdeményezésére - megalapították az Építőipari Mesterdíj Alapítványt.

25 éves tehát az Alapítvány. Kuratóriumának első elnöke a szakmai körben elismert Száva István volt, aki a kezdetektől egészen 90 éves korában bekövetkezett haláláig közmegelégedésre vezette a testületet. Utóda 2012 évtől kezdődően Pallay Tibor lett. Gazdasági vezető a kezdetektől napjaikig Bar-tus Edit.

Kurátorok voltak illetve ma is tisztséget töltenek be:


Apáthy Endre, Ballay István, Dr. Bartos Sándor (+), Dr. Fejérdy Tamás, Herczegh Zoltán, Horváth Lajos, Hollai Pál, Kerékgyártó Attila, Koji László, Kovács Imre, Kreszán Albert, Makra Magdolna, Matúz Géza, Móczár Gábor, Nagyunyomi-Sényi Gábor, Dr. Nemes Géza, Pallay Tibor, Pataky Elemér (+), Szalay Tihamér, Száva István, Szilágyi András, Vermesy Sándor, Wéber László

Az Alapítvány alapvető feladata az építőiparban a jó minőségű munkavégzés, az építőipari termékek magas színvonalának ösztönzése és a példaértékű minőséget előállító képesség és készség elismerése, ezzel a színvonalas, meg-bízható munkát végző vállalkozók szakmai jó hírének alátámasztása. Az Alapítvány célja elősegíteni, hogy érdemes legyen jó munkát végezni, a mesterséget magas fokon megvalósító munkán keresztül növelni a szakma becsületét, megbecsülését.

A célokat elfogadva a következő egyesületek, kamarák és szövetségek csat-lakoztak:


Közlekedéstudományi Egyesület, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, az MTF Közműtechnológiákért Egyesület és a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata

E széles körű támogatással létrejött kezdeményezés méltán tartja magáról, hogy mottója: „az elismerést a szakma adja a szakmának”

Az Alapítvány ténylegesen két feladatot valósít meg:

Építőipari Mesterdíj: szervezi, fogadja és a kurátorok közreműködésével szakértőkkel elbírálja a kiemelkedő színvonalon megvalósult építőipari szakmában benyújtott pályázatokat, kihirdeti az eredményt, ünnepélyes keretek között átadja a Díjtárgyakat és az Okleveleket. Gondoskodik a pályázatok szakmai körökben történő ismertetéséről.

Építőipari Mesterdíjat az a vállalkozó kaphat, aki egy épületen vagy mérnöki építményen a bírálók szakvéleménye szerint kiváló munkát végzett. A díjra jelentkezési határidő nélkül bármikor lehet, de lehetőleg a munkavégzés azon fázisában, amikor a minőség elbírálható. A Mesterdíjat megtestesítő díjfigurát, a Kuratórium kedvező döntése esetén, ünnepélyesen adják át és a Mesterdíj emblémáját két évig feltüntetheti levélpapírjain, kiadványain, pályázatain.

A Kuratórium a kezdetektől napjainkig 281 Építőipari Mesterdíjat ítélt oda, melyek között van olyan cég is, amely a díjat külföldön - Németországban – végzett tevékenysége alapján kapta.

Építőipari Nívódíj: évente pályázatot hirdet, szervezi, fogadja, a bíráló bizottság a helyszíni szemle után elbírálja a kiemelkedő építészeti-műszaki színvonalon megvalósított épületek, épületegyüttesek és műtárgyak pályázatait. Az év végén ünnepélyes keretek között kihirdeti az eredményt, átadja az erről szóló Tanúsítványokat és Okleveleket. A díjazott építmény helyszínén felavatja a díjat megjelenítő művészi, bronzkeretes réztáblát. Gondoskodik a pályázatok szakmai körökben történő ismertetéséről.

Építőipari Nívódíj odaítélésére eddig 150 alkalommal került sor.

A Bíráló Bizottság elnöke 2016-ban bekövetkezett haláláig Somogyi László, korábbi építésügyi és városfejlesztési miniszter volt. Ezt követően 2017 -től Tolnay Tibor, az ÉVOSZ korábbi elnöke, lett a bizottság elnöke. A titkári szerepkört 2010. évben bekövetkezett haláláig Pataky Elemér látta el, őt Hollai Pál követte.

Az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának jelenlegi és volt tagjai:

Bálint Péter elnökhelyettes, Dr. Bartos Sándor (+), Fejes Mária Anna, Golda János, Gosztonyi Miklós, Herczegh Zoltán, Hollai Pál, Horváth Lajos, Dr. Kajtár László, Kiss József (+), Dr. Katona András, Dr. Kontra Jenő, Kovács Imre, Mikó Imre, Dr. Nemes Géza, Pallay Tibor, Pataky Elemér (+) , Prieszol József, Száva István (+), Szalay Tihamér, Tolnay Tibor, Vadász Bence, Zórándy Miklós.

Az Építőipari Nívódíj bírálatakor a Bíráló Bizottság segíti az Építési Alkotói díj, a Sándy Gyula díj és az Épületgépészeti Nívódíj jelöltjeinek kiválasztását is.

Az ÉTE, az ÉVOSZ és a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében minden évben hagyományosan február végén megrendezésre kerül az Építőipari Nívódíjasok konferenciája. Ez alkalommal a díjazottak lehetőséget kapnak ki-váló létesítményeik prezentáció formájában történő bemutatására. Ugyanakkor a szakmai írott és elektronikus sajtóban lehetőséget biztosítunk arra is, hogy széles szakmai körben váljanak ismertté az elismerésben részesült építmények és alkotóik.

2021. évi beszámoló

A 2021. évben Építőipari Mesterdíjat, illetve Építőipari Nívódíjat kapottak jegyzékei a vonatkozó rovatban találhatók és onnan képanyaggal együtt letölthetők.

ÉPÍTŐIPARI “MESTER DÍJ” ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

2016. évi új Alapító Okirat (.pdf)

Évenkénti Beszámolók

BESZÁMOLÓ a 2020. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2019. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2018. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2017. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2016. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2015. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2014. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2013. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2012. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2011. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2010. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2009. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2008. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2007. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2006. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2005. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2004. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)