Az Alapítvány elnöke

Wéber László

Építőipari Mesterdíj Alapítvány
Kuratórium Elnöke

Az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma nevében köszöntöm mindazokat, akik honlapunkra ellátogatnak, vagy érdeklődnek és pályáznak az Építőipari Nívódíjra vagy az Építőipari Mesterdíjra. A következőkben rövid bemutatkozásomat olvashatják.

Okleveles építészmérnök és gazdasági mérnök vagyok; diplomámat 1975-ben szereztem a Budapesti Műszaki Egyetemen. Szakmai pályám egésze a kivitelező építőiparhoz, nevezetesen két céghez: a Középületépítő Zrt-hez és a Magyar Építő Zrt-hez kötődik; ezek munkatársaként sok jelentős magasépítési beruházás, rekonstrukció megvalósításában vettem részt. 2016-tól kezdve elsősorban műszaki és gazdasági szakértéssel, tanácsadással, oktatással, illetve oktatás-szervezéssel foglalkozom.

Társadalmi tevékenységem is a szakmámhoz kötődik: jelenleg a Magyar Mérnöki Kamara elnökségi tagja és az Építési Tagozat alelnöke, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöki tanácsadója vagyok; emellett a Magyar Építéstechnika folyóirat szerkesztőbizottsága tagjaként és meghívott előadóként a BME Építészmérnöki Karán tevékenykedem. Az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumába több, mint másfél évtizede választottak be.

Jelentős kitüntetéseim: Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, Eötvös Loránd - díj, Zielinski Szilárd – díj, Lechner Ödön – díj, Kardos Andor – díj.

Építőipari Mesterdíj Alapítvány 1994-2024

Építőipari Mesterdíj Alapítvány

1994-2024

Az 1990-es években a hazai építőipar nagy átalakuláson ment át. Csökkentek az állami megrendelések, kiéleződött a megbízásokért a piaci verseny. A nagy építőipari vállalatok jelentős része nem tudott megfelelni a kihívásoknak, szétestek, vagy megszűntek, ugyanakkor számtalan kis és közepes vállalkozás jött létre, így összességében kínálati építési piac alakult ki. A gyors és amellett jó minőségű munka végzése a talpon maradás alapvető feltételévé vált.

Az építőipar két jeles szövetsége, az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 1994 –ben arra a meggyőződésre jutott, hogy az építőipar megújulásának és fejlődésének egyik fontos alapfeltétele a minőség színvonalának emelése. Ezért ennek ösztönzésére és szakmai elismerésére – az ÉVOSZ elnöke, Kreszán Albert és az ÉTE elnöke, Dr. Meszléry Celesztin kezdeményezésére - megalapították az Építőipari Mesterdíj Alapítványt.

A Kuratórium első elnöke a szakmai körökben elismert Száva István volt, aki a kezdetektől egészen 90 éves korában bekövetkezett haláláig közmegelégedésre vezette a testületet.                                         

Utóda 2012 évtől kezdődően Pallay Tibor lett, aki tíz évig irányította az Alapítványt, Eredményesen folytatta a munkát, szabályozta a működési kereteket és fenntartható gazdálkodási alapokon szélesítette a létesítmények díjazásának lehetőségeit. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az Alapítvány és a Díjak szakmai elismertségének növelésében.

Az Alapítvány a COVID-19 járvány idején sem szünetelt. Az egészségügyi előírásokat betartva mind a Mesterdíj, mind a Nívódíj pályázatokat sikerült lebonyolítani.                                                                                                                 

Pallay Tibor  betegség következtében 2022 –ben elhunyt. Az Alapítók Wéber László kurátort jelölték ki a Kuratórium elnökének          

A gazdasági vezető a kezdetektől napjainkig Bartus Edit.

Kurátorok voltak illetve ma is tisztséget töltenek be:         

Apáthy Endre, Ballay István, Dr. Bartos Sándor (+), Dr. Fejérdy Tamás, Herczegh Zoltán, Horváth Lajos, Hollai Pál, Kerékgyártó Attila, Koji László, Kovács Imre, Kreszán Albert, Makra Magdolna, Matúz Géza, Móczár Gábor, Nagyunyomi-Sényi Gábor, Dr. Nemes Géza, Pallay Tibor (+), Pataky Elemér, Peresztegi Imre, Szalay Tihamér, Száva István, Szilágyi András, Vermesy Sándor, Wéber László, Zórándy Miklós

Az Alapítvány alapvető feladata az építőiparban a jó minőségű munkavégzés, az építőipari termékek magas színvonalának ösztönzése és a példaértékű minőséget előállító képesség és készség elismerése, ezzel a színvonalas, megbízható munkát végző vállalkozók szakmai jó hírének alátámasztása. Az Alapítvány célja elősegíteni, hogy érdemes legyen jó munkát végezni, a mesterséget magas fokon megvalósító munkán keresztül növelni a szakma becsületét, megbecsülését.

A célokat elfogadva a következő egyesületek, kamarák és szövetségek csatlakoztak:       

Közlekedéstudományi Egyesület, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság, az MTF Közműtechnológiákért Egyesület és a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata

E széles körű támogatással létrejött kezdeményezés méltán tartja magáról, hogy mottója: „az elismerést a szakma adja a szakmának”

Az Alapítvány ténylegesen két feladatot valósít meg:

Építőipari Mesterdíj: szervezi, fogadja és a kurátorok közreműködésével szakértőkkel elbírálja a kiemelkedő színvonalon megvalósult építőipari szakmában benyújtott pályázatokat, kihirdeti az eredményt, ünnepélyes keretek között átadja a Díjtárgyakat és az Okleveleket. Gondoskodik a pályázatok szakmai körökben történő ismertetéséről.

Építőipari Mesterdíjat az a vállalkozó kaphat, aki egy épületen vagy mérnöki építményen a bírálók szakvéleménye szerint kiváló munkát végzett. A díjra jelentkezési határidő nélkül bármikor lehet, de lehetőleg a munkavégzés azon fázisában, amikor a minőség elbírálható. A Mesterdíjat megtestesítő díjfigurát, a Kuratórium kedvező döntése esetén, ünnepélyesen adják át és a Mesterdíj emblémáját két évig feltüntetheti levélpapírjain, kiadványain, pályázatain.

A Kuratórium a kezdetektől napjainkig 287 Építőipari Mesterdíjat ítélt oda, melyek között van olyan cég is, amely a díjat külföldön - Németországban – végzett tevékenysége alapján kapta.                                                                                                                    

Építőipari Nívódíj: évente pályázatot hirdet, szervezi, fogadja, a bíráló bizottság a helyszíni szemle után elbírálja a kiemelkedő építészeti-műszaki színvonalon megvalósított épületek, épületegyüttesek és műtárgyak pályázatait. Az év végén ünnepélyes keretek között kihirdeti az eredményt, átadja az erről szóló Tanúsítványokat és Okleveleket. A díjazott építmény helyszínén felavatja a díjat megjelenítő művészi, bronzkeretes réztáblát. Gondoskodik a pályázatok szakmai körökben történő ismertetéséről.

Építőipari Nívódíj odaítélésére eddig 222 alkalommal került sor.

A Bíráló Bizottság elnöke 2016-ban bekövetkezett haláláig Somogyi László, korábbi építésügyi és városfejlesztési miniszter volt. Ezt követően 2017 -től Tolnay Tibor, az ÉVOSZ korábbi elnöke, lett a bizottság elnöke. A titkári szerepkört 2010. évben bekövetkezett haláláig Pataky Elemér látta el, őt Hollai Pál követte.

Az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának jelenlegi és volt tagjai:

Bálint Péter elnökhelyettes, Dr. Bartos Sándor (+), Fajcsák Dénes, Frey Lajos, Fejes Mária Anna (+), Golda János, Gosztonyi Miklós, Herczegh Zoltán, Hollai Pál, Horváth Lajos, Dr. Kajtár László, Kiss József  (+), Dr. Katona András, Dr. Kontra Jenő, Kovács Imre, Mikó Imre, Dr. Nemes Géza, Pallay Tibor(+), Pataky Elemér (+) , Prieszol József, Száva István (+), Szalay Tihamér, Tolnay Tibor, Vadász Bence, Virág Zoltán, Zórándy Miklós.

Az Építőipari Nívódíj bírálatakor a Bíráló Bizottság segíti az Építési Alkotói díj, a Sándy Gyula díj és az Épületgépészeti Nívódíj jelöltjeinek kiválasztását is.

Az ÉTE, az ÉVOSZ és a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében minden évben hagyományosan február végén megrendezésre kerül az Építőipari Nívódíjasok konferenciája. Ez alkalommal a díjazottak lehetőséget kapnak kiváló létesítményeik prezentáció formájában történő bemutatására. Ugyanakkor a szakmai írott és elektronikus sajtóban lehetőséget biztosítunk arra is, hogy széles szakmai körben váljanak ismertté az elismerésben részesült építmények és alkotóik. 

Idén 30 éves tehát az Alapítvány. Az eltelt három évtizedben tevékenysége ismertté és elismertté tette, méltán ünnepelheti jubileumát

2023. évi beszámoló

A 2023. évben Építőipari Mesterdíjat, illetve Építőipari Nívódíjat kapottak jegyzékei a vonatkozó rovatban találhatók és onnan képanyaggal együtt letölthetők.

Beszámoló letöltése

ÉPÍTŐIPARI “MESTER DÍJ” ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapító Okirat Módosításokkal egységes szerkezetben (pdf)

Évenkénti Beszámolók

BESZÁMOLÓ a 2022. évi tevékenységrőlés gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2021. évi tevékenységrőlés gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2020. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2019. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2018. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2017. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2016. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2015. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2014. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2013. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2012. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2011. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2010. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2009. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2008. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2007. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2006. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2005. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2004. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)