Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az Építőipari Mesterdíj Alapítvány elnöke, Pallay Tibor rövid ideig tartó súlyos betegség után június 12-én itt hagyott bennünket. A Farkasréti temetőben kísértük el utolsó útjára.

Nekrológja itt olvasható:

Nekrológja itt olvasható: Link

A Kuratórium és Bíráló Bizottság közös ülést tartott, amelyen Kreszán Albert, az ÉVOSZ örökös elnöke az alábbiakban emlékezett elnökünkre és emlékérmet adott át a családnak.

Tisztelt Kuratórium, tisztelt Éva asszony és ifjabb Pallay Tibor úr !

Idén nyáron eltávozott közülünk Pallay Tibor elnök urunk,munkatársunk és barátunk, egy nagyszerű ember. Kegyelettel búcsúztunk tőle, elkísértük utolsó útjára., hiányát már akkor éreztük. Több évtizedes szakmai munkáját a 70.-es években kezdte, végigjárva a ranglétrát, a két kézzel építő mérnöktől a vezérigazgatói pozícióig. Szakmai gyermekei is búcsúztak Tőle az utak, az autópályák, a metróépítések, a vágányépítések, amelyek mind az adott kor mérnöki csúcsteljesítményei voltak. Tevékenységét egész életében az építésügy, az építőipar szolgálatába állította.Nem véletlen, hogy nyugdíjazása után is ugyanezt folytatta, hol FIDIC szakértőként, hol szakmai zsűrik elnökeként,hol ÉVOSZ alelnökként. Az építésügy diplomatája is volt az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság munkaadói oldalának vezetőjeként. 12 éven keresztül pedig a mi kuratóriumunk elnöke volt, ahol rendkívül bölcs, a problémák megoldásában javaslattal résztvevő vezető volt. Tibor egy halk szavú, de határozott egyéniség volt, soha nem hallottam kiabálni vagy káromkodni-ami pedig az építőiparban előfordul-. Nem szerette a mellébeszélést, döntései megalapozottak és egyértelműek voltak. Jó ember volt, aki jobbá szerette volna tenni a szűkebb és tágabb szakmai és emberi világunkat, de sajnos ma még több az ellendrukker.Tibor hiányát már Farkasréten éreztük, most a Kuratórium is búcsúzik Tőled, nyugodj békében.

De hogy mindezen szakmai sikerek Tibor és számunkra is megvalósulhattak, azt annak köszönjük, hogy volt egy társ, egy feleség Éva asszony és egy családi háttér, Tibor két gyerekével,akik bizonyára sokszor kompromisszumok és lemondások árán, de létrehoztak egy olyan együttműködő teret, amiben Tibor minden szakmai álmát haláláig teljesíthette. Ezt köszönöm most meg a Kuratórium nevében, hogy Önök lehetővé tették ennek a térnek a működését.

Engedjék meg, hogy erre az együttműködésre emlékezve átnyújtsam ezt az emlékérmet Önöknek, emlékezve egy kiváló emberre és a közös munkánkra. Nem tudok mást mondani, csak azt, hogy köszönjük, köszönjük és még egyszer köszönjük! Isten áldja az Önök családját!

Wéber László, Hollai Pál kurátorok

Az Alapítvány elnöke

Wéber László

Építőipari Mesterdíj Alapítvány
Kuratórium Elnöke

Az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma nevében köszöntöm mindazokat, akik honlapunkra ellátogatnak, vagy érdeklődnek és pályáznak az Építőipari Nívódíjra vagy az Építőipari Mesterdíjra. A következőkben rövid bemutatkozásomat olvashatják.

Okleveles építészmérnök és gazdasági mérnök vagyok; diplomámat 1975-ben szereztem a Budapesti Műszaki Egyetemen. Szakmai pályám egésze a kivitelező építőiparhoz, nevezetesen két céghez: a Középületépítő Zrt-hez és a Magyar Építő Zrt-hez kötődik; ezek munkatársaként sok jelentős magasépítési beruházás, rekonstrukció megvalósításában vettem részt. 2016-tól kezdve elsősorban műszaki és gazdasági szakértéssel, tanácsadással, oktatással, illetve oktatás-szervezéssel foglalkozom.

Társadalmi tevékenységem is a szakmámhoz kötődik: jelenleg a Magyar Mérnöki Kamara elnökségi tagja és az Építési Tagozat alelnöke, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöki tanácsadója vagyok; emellett a Magyar Építéstechnika folyóirat szerkesztőbizottsága tagjaként és meghívott előadóként a BME Építészmérnöki Karán tevékenykedem. Az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumába több, mint másfél évtizede választottak be.

Jelentős kitüntetéseim: Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, Eötvös Loránd - díj, Zielinski Szilárd – díj, Lechner Ödön – díj, Kardos Andor – díj.

Építőipari Mesterdíj Alapítvány 1994-2022

Az 1990-es években a hazai építőipar nagy átalakuláson ment át. Csökkentek az állami megrendelések, kiéleződött a megbízásokért a piaci verseny. A nagy építőipari vállalatok jelentős része nem tudott megfelelni a kihívásoknak, szétestek, vagy megszűntek, ugyanakkor számtalan kis és közepes vállalkozás jött létre, így összességében kínálati építési piac alakult ki. A gyors és amellett jó minőségű munka végzése a talpon maradás alapvető feltételévé vált.

Az építőipar két jeles szövetsége, az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 1994 –ben arra a meggyőződésre jutott, hogy az építőipar megújulásának és fejlődésének egyik fontos alapfeltétele a minőség színvonalának emelése. Ezért ennek ösztönzésére és szakmai elismerésére – az ÉVOSZ elnöke, Kreszán Albert és az ÉTE elnöke, Dr. Meszléry Celesztin kezdeményezésére - megalapították az Építőipari Mesterdíj Alapítványt.

28 éves tehát az Alapítvány. Kuratóriumának első elnöke a szakmai körökben elismert Száva István volt, aki a kezdetektől egészen 90 éves korában bekövetkezett haláláig közmegelégedésre vezette a testületet.                                         

Utóda 2012 évtől kezdődően Pallay Tibor lett, aki tíz évig vezette az Alapítványt. Eredményesen folytatta a munkát, szabályozta a működési kereteket és fenntartható gazdálkodási alapokon szélesítette a létesítmények díjazásának lehetőségeit. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az Alapítvány és a Díjak szakmai elismertségének növelésében.

Az Alapítvány  a COVID-19 járvány idején sem szünetelt, az egészségügyi előírásokat betartva mind a Mesterdíj, mind a Nívódíj pályázatokat sikerült lebonyolítani.                                                                                                                 

Pallay Tibor ez évben betegség következtében elhunyt. Az Alapítók Wéber László kurátort jelölték ki a Kuratórium elnökének.            

Gazdasági vezető a kezdetektől napjainkig Bartus Edit.

Kurátorok voltak, illetve ma is tisztséget töltenek be:         

Apáthy Endre, Ballay István, Dr. Bartos Sándor (+), Dr. Fejérdy Tamás, Herczegh Zoltán, Horváth Lajos, Hollai Pál, Kerékgyártó Attila, Koji László, Kovács Imre, Kreszán Albert, Makra Magdolna, Matúz Géza, Móczár Gábor, Nagyunyomi-Sényi Gábor, Dr. Nemes Géza, Pallay Tibor (+), Pataky Elemér (+), Szalay Tihamér, Száva István (+), Szilágyi András, Vermesy Sándor, Wéber László, Zórándy Miklós.

Az Alapítvány alapvető feladata az építőiparban a jó minőségű munkavégzés, az építőipari termékek magas színvonalának ösztönzése és a példaértékű minőséget előállító képesség és készség elismerése, ezzel a színvonalas, megbízható munkát végző beruházók, fejlesztők, tervezők és kivitelező vállalkozók szakmai jó hírének alátámasztása, jó példák bemutatása az építési piac szereplői számára. Az Alapítvány célja elősegíteni, hogy érdemes legyen jó munkát végezni, a mesterséget magas fokon megvalósító munkán keresztül növelni a szakma becsületét, megbecsülését.

Ezeket a célokat elfogadva az évek során a következő egyesületek, kamarák és szövetségek csatlakoztak az Alapítványohoz:       

a Közlekedéstudományi Egyesület, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, az MTF Közműtechnológiákért Egyesület és a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata.

E széleskörű támogatással létrejött kezdeményezés méltán tartja magáról, hogy mottója: „az elismerést a szakma adja a szakmának”.

Az Alapítvány ténylegesen két feladatot valósít meg:

Építőipari Mesterdíj: szervezi, fogadja és a kurátorok közreműködésével szakértőkkel elbírálja a kiemelkedő színvonalon megvalósult építőipari szakmában benyújtott pályázatokat, kihirdeti az eredményt, ünnepélyes keretek között átadja a Díjtárgyakat és az Okleveleket. Gondoskodik a pályázatok szakmai körökben történő ismertetéséről.

Építőipari Mesterdíjat az a vállalkozó kaphat, aki egy épületen vagy mérnöki építményen a bírálók szakvéleménye szerint kiváló munkát végzett. A díjra jelentkezési határidő nélkül bármikor lehet, de lehetőleg a munkavégzés azon fázisában, amikor a minőség elbírálható. A Mesterdíjat megtestesítő díjfigurát, a Kuratórium kedvező döntése esetén, ünnepélyesen adják át és a Mesterdíj emblémáját két évig feltüntetheti levélpapírjain, kiadványain, pályázatain.

A Kuratórium a kezdetektől napjainkig 287 Építőipari Mesterdíjat ítélt oda, melyek között van olyan cég is, amely a díjat külföldön végzett tevékenysége alapján kapta.                                                                                                                    

Építőipari Nívódíj: évente pályázatot hirdet, szervezi, fogadja, a bíráló bizottság a helyszíni szemle után elbírálja a kiemelkedő építészeti-műszaki színvonalon megvalósított épületek, épületegyüttesek és műtárgyak pályázatait. Az év végén ünnepélyes keretek között kihirdeti az eredményt, átadja az erről szóló Tanúsítványokat és Okleveleket. A díjazott építmény helyszínén felavatja a díjat megjelenítő művészi, bronzkeretes réztáblát. Gondoskodik a pályázatok szakmai körökben történő ismertetéséről.

Építőipari Nívódíj odaítélésére eddig 188 alkalommal került sor.

A Bíráló Bizottság elnöke 2016-ban bekövetkezett haláláig Somogyi László, korábbi építésügyi és városfejlesztési miniszter volt. Ezt követően 2017 -től Tolnay Tibor, az ÉVOSZ korábbi elnöke lett a bizottság elnöke; elnökhelyettese Bálint Péter. A titkári feladatokat 2010. évben bekövetkezett haláláig Pataky Elemér látta el, őt Hollai Pál követte.

Az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának jelenlegi és volt tagjai:

Bálint Péter, Dr. Bartos Sándor (+), Fajcsák Dénes, Frey Lajos, Fejes Mária Anna (+), Golda János, Gosztonyi Miklós, Herczegh Zoltán, Hollai Pál, Horváth Lajos, Dr. Kajtár László, Kiss József  (+), Dr. Katona András, Dr. Kontra Jenő, Kovács Imre, Mikó Imre, Dr. Nemes Géza, Pallay Tibor (+), Pataky Elemér (+), Prieszol József, Száva István (+), Szalay Tihamér, Tolnay Tibor, Vadász Bence, Virág Zoltán, Wéber László, Zórándy Miklós.

Az Építőipari Nívódíj bírálatakor a Bíráló Bizottság segíti az Építési Alkotói díj, a Sándy Gyula-díj és az Épületgépészeti Nívódíj jelöltjeinek kiválasztását is.

Az ÉTE, az ÉVOSZ és a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében minden évben hagyományosan február végén megrendezésre kerül az Építőipari Nívódíjasok konferenciája. Ez alkalommal a díjazottak lehetőséget kapnak kiváló létesítményeik prezentáció formájában történő bemutatására. Ugyanakkor a szakmai írott és elektronikus sajtóban lehetőséget biztosítunk arra is, hogy széles szakmai körben váljanak ismertté az elismerésben részesült építmények és alkotóik. 

2022. évi beszámoló

A 2022. évben Építőipari Mesterdíjat, illetve Építőipari Nívódíjat kapottak jegyzékei a vonatkozó rovatban találhatók és onnan képanyaggal együtt letölthetők.

Beszámoló letöltése

ÉPÍTŐIPARI “MESTER DÍJ” ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

2016. évi új Alapító Okirat (.pdf)

Évenkénti Beszámolók

BESZÁMOLÓ a 2021. évi tevékenységrőlés gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2020. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2019. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2018. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2017. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2016. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2015. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2014. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2013. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2012. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.pdf)
BESZÁMOLÓ a 2011. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2010. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2009. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2008. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2007. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2006. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2005. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)
BESZÁMOLÓ a 2004. évi tevékenységről és gazdálkodásról (.doc)