Az Építőipari Mesterdíjról

Az Építőipari Mesterdíjat (továbbiakban Mesterdíj) az Alapítványt létrehozó két szervezet, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) alapította 1994-ben, azzal a céllal, hogy ilyen módon is elismerje a kiváló, "mesteri", építési teljesítményt. Az Alapítványhoz a késõbbiek során még több országos építési, építészeti szervezet is csatakozott, így mára a Mesterdíj az építési szakma egyik legjelentõsebb, ténylegesen is a "szakma nevében" odaítélt elismerésévé vált.

A Mesterdíjat magyarországi cégbíróságon bejegyzett építõipari vállalkozás nyerheti el valamely építményen (épületen vagy mûtárgyon) magas színvonalon elvégzett építési-szerelési munkanemért, munkarészért. A Mesterdíjra az Építõipari Mesterdíj Alapítványnál az egész év során lehet jelentkezni folyamatosan. Az elvégzett munka szakmai bírálatát az ebben jártas, elfogulatlan és szakmailag elismert szakértõkbõl álló bizottság végzi; a díjat az Alapítvány Kuratóriuma ítéli oda. A díj a szigorú szakmai bírálat révén annak elismerését jelenti, hogy a vállalkozó képes volt egy adott munkát kiváló minõségben elvégezni. Ezzel növekedhet a vállalkozó szakmai jó híre és versenyképessége.

A Mesterdíjat bronz díjfigura, illetve plakett, valamint elismerõ oklevél jeleníti meg (a díjfigura és a plakett Asszonyi Tamás szobrászmûvész alkotása). A Mesterdíjat elnyert pályázó a díj logóját (a díjfigurán, illetve a plaketten szereplõ jellegzetes grafikai ábrát) - az elismerés tanúsításaként - a díj odaítélést követõ két évig cégismertetõjén, továbbá levelezésein feltüntetheti.

Pályázati felhívás Építőipari Mesterdíjra

A Mesterdíj odaítélésére való jelentkezés nincs határidõhöz kötve, arra folyamatosan lehet jelentkezni az Alapítvány Kuratóriumának Titkárságán (cím, telefonszám a fejlécen). Ennek megfelelõen a bírálatok és a díjakról történõ döntések is folyamatosan történnek. Jelentkezési lapot ugyancsak a fenti címen (telefonszámon) lehet igényelni, illetve letölthetõ a www.mesterdij.hu honlapról.

Tekintettel arra, hogy a Mesterdíjat mûködtetõ Alapítvány nonprofit szervezet, szükséges, hogy a pályázó a szakértõi munka díjazásához nevezési díj befizetésével hozzájáruljon. Ennek mértéke a bírálandó munka, munkarész volumenétõl, összetettségétõl és jellegétõl függ, és a Jelentkezési lap elfogadásával egyidejûleg kerül megállapításra.

A Mesterdíjra minden bejegyzett építési vállalkozás (társas és egyéni vállalkozás) benyújthat pályázatot, kizárólag a saját közvetlen mûszaki irányításával és legalább ötven százalékig saját irányító szakmunkásaival elvégzett munkára (munkarészre, munkanemre). Ezen két alapvetõ követelmény betartásáról a pályázónak írásban nyilatkoznia kell, teljesítését a bírálat során a szakértõk ellenõrzik.

A Mesterdíj odaítélésrõl az Alapítvány oklevelet állít ki a díjazott munkában a pályázó által megjelölt közvetlen közremûködõk számára. A Mesterdíjat ugyancsak megjelenítõ bronz díjfigurát és plakettet (tartódobozzal együtt) a díjat elnyert pályázó megrendelheti. Ennek összege a díjfigura esetében 405.000 Ft+Áfa, a plakett esetében 83.000 Ft+Áfa.

A díjfigurát kizárólag a vállalkozás nevére lehet elkészíttetni, bronz plakettet valamennyi – a munka, munka közvetlen szakmai irányításában és elvégzésében kiemelkedõ módon résztvevõ – személy számára lehet igényelni. A díjat tanúsító Oklevél ára 15.000Ft + Áfa.