Építőipari Mesterdíj Alapítvány
Foundation for constructors' masterworks

FELHÍVÁS – A 2024. ÉVI ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZATRA

A kiemelkedő építészeti-műszaki színvonalon megvalósított építmények: épületek, műtárgyak és épületegyüttesek (továbbiakban együtt: építmények), illetve az ezekben közreműködő szervezetek pályázat útján történő szakmai elismerésére az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építéstudományi Egyesület (ÉTE)1999-ben

Építőipari Nívódíjat

alapított, amelyhez idő közben további szakmai szervezetek, így a pályázat lebonyolítását vállaló Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, az MTF Közműtechnológiákért Egyesület, a Közlekedéstudományi Egyesület és a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság is csatlakoztak. Az Alapítók és a Csatlakozók a hazai építési szakma meghatározó részét képezik, az általuk évente odaítélt Építőipari Nívódíj ezért kiemelkedő szakmai elismerésnek tekintendő, amelyet ezáltal valóban „a szakma adományoz a szakmának”.

A 2024.- évi Építőipari Nívódíjra jelen pályázati kiírás alapján, az itt megjelölt építmény-kategóriákban lehet jelentkezni.

Az Építőipari Nívódíj a létrehozott építményt és annak megvalósítási folyamatát komplex módon értékeli. Ennek megfelelően a benyújtott pályázatok bírálata az adott építmény általános építészeti-műszaki értékelésére, a megvalósítás műszaki-technikai színvonalának megítélésére, gazdaságossági kérdéseire és a közreműködők: beruházó, tervező, kivitelező együttműködésének minősítésére tejed ki (bírálati szempontok).

Pályázati feltételek:

A 2024.évi Építőipari Nívódíjra 2021. január 1. és 2023. december 31. között használatbavételi engedélyt kapott, 600 MFt nettó beruházási értéket meghaladó építménnyel lehet pályázni. Pályázat benyújtására az adott építmény létrehozásában érdemben közreműködő építtető, beruházó, tervező, kivitelező vállalkozó egyaránt jogosult lehet, a többi közreműködő írásbeli hozzájárulásával (továbbiakban: Pályázó).

A pályázóknak az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumától a 06-30-525-1300 telefonon, e-mailen: (mesterdij@mesterdij.hu) kért, vagy az Internetről (www.mesterdij.hu) letöltött űrlap, illetve kötelező Excel adattábla kitöltésével és az ott meghatározott mellékletek csatolásával kell jelentkezniük. Csatolni kell továbbá az építtető, az engedélyezési tervdokumentációt készítő tervező és az üzemeltető véleményezését, valamint az eredményhez meghatározó módon hozzájárult és a pályázó által kiválasztott három alvállalkozó kivitelező nyilatkozatát is, amiben kijelentik, hogy hozzájárulnak a pályázathoz és a feltételeket magukra nézve is kötelezőnek ismerik el.

A jelentkezési díj 580.000 Ft+ 27% ÁFA, melyet a 10200940-22016209-00000000 sz. számlára kell befizetni.

A pályázati dokumentációkat legkésőbb 2024. szeptember 13-án 16:00 óráig az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának elektronikus úton kell beadni az alábbi email címre:

jelentkezes2024nivodij@mesterdij.hu

Az Építőipari Nívódíj építmény-kategóriái:

- többlakásos lakóépület,

- középület, melyeket a Bíráló Bizottság a benyújtott pályázatok, és a pályázó javaslatainak figyelembe vételével kategorizál: például irodaépület, kereskedelmi és vendéglátó építmény, sport- és szabadidős építmény, egészségügyi és egyéb középület
- ipari és energetikai építmény,
- mezőgazdasági építmény,
- műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció,
- közlekedési létesítmény,
- komplex infrastrukturális létesítmény,
- környezetvédelmi és vízügyi létesítmény.

A pályaművek elbírálását a kiíró szervezetek képviselőiből álló független, az adott témakörben jártas, elismert szakemberek végzik (Bíráló Bizottság). A Bíráló Bizottság meghatározott ügyrend szerint eljárva, a benyújtott pályázati anyag -, illetve a pályázóval egyeztetett időpontban történő helyszíni bejárások alapján értékeli a pályázatokat. Amennyiben a helyszíni bejárás akadályokba ütközik, a pályázónak a Bíráló Bizottság székhelyén tartandó előadás keretében lehetővé kell tennie a vizuális (további fotó, videó) megtekintését és a kiírásnak való megfelelést dokumentációval kell biztosítani.

A Bizottság – általános esetben – építmény-kategóriánként egy-egy Építőipari Nívódíjat ítél oda, melytől indokolt esetben eltérhet. Emellett lehetősége van arra is, hogy egyes pályázott építményt, illetve az ebben közreműködőket Elismerő Oklevélben részesítse. A Pályázó azzal, hogy a kiírás feltételeit elfogadta, a Bíráló Bizottság döntésének is aláveti magát. A bírálatról készült jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, a Pályázó azonban kérheti az őt érintő jegyzőkönyvrész megismerését. A bírálati jegyzőkönyveket a Bizottság titkára archiválja.

Az Építőipari Nívódíjat – építmény kategóriánként odaítélt – Tanúsító Oklevél és a Pályázó kérelmére és költségére elkészített, az építményen elhelyezendő művészi, bronzkeretes réztábla jeleníti meg. A táblán az építmény megnevezése mellett az építtető, a beruházó, a tervező, a kivitelező vállalkozó (fővállalkozó, generálvállalkozó), illetve az általa megnevezett legfeljebb három - a kivitelezésben érdemi munkát végzett - közreműködő alvállalkozó kivitelező és mindezeknek a létesítmény megvalósulását közvetlenül irányító helyi vezetői is feltüntetése kerülnek.

Az Építőipari Nívódíj odaítélésével egyidejűleg a kiemelkedő munkát végző felelős műszaki irányítók részére – különdíjként - a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata Építési Alkotói Díjat, a Magyar Építész Kamara Sándy Gyula Díjat, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség épületgépészeti díjat is adományoz. A díjazottak kiválasztásában a Bíráló Bizottság véleményezőként működik közre.

A 2024. évi pályázat eredményét a Bíráló Bizottság elnöke (illetve megbízottja) ünnepélyes keretek között, szakmai rendezvény keretében hirdeti ki (előre láthatóan december hó folyamán) és ugyanekkor adja át az Építőipari Nívódíj Tanúsítványokat, illetve az Elismerő Okleveleket. Az Építőipari Nívódíj feljogosítja a díjazott szervezeteket, hogy a díj logóját (emblémáját) három éven keresztül kiadványaikon, illetve levelezéseiken szerepeltessék. Lehetőség van arra is, hogy a díjazottak az eredmény kihirdetését követően saját költségükre Építőipari Nívódíj-érmet rendeljenek a művésztől.

Az Építőipari Nívódíjat megjelenítő bronzkeretes réztáblának az építményen történő elhelyezésére ünnepélyes keretek között a döntést követő év első felében (2025. első hónapjaiban) kerül sor, ennek engedélyezését, megszervezését és költségeit a díjazottnak kell vállalnia. Ugyanilyen feltételekkel lehetőség van arra is, hogy az Elismerő Oklevelet tábla formájában is kihelyezzék.

Az Alapítvány a logók, táblák és érmék elkészítésében közreműködik és minden segítséget megad.

FELHÍVÁS letöltése
JELENTKEZÉSI LAP, ADATLAP ÉS KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK letöltése
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ EXCEL TÁBLA letöltése
KIEGÉSZÍTŐ MAGYARÁZAT letöltése

Várjuk a jelentkezéseket!

Budapest, 2024. május 27.

Az Alapítók és Csatlakozók nevében és felhatalmazásukkal

Wéber László
az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának
elnöke

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJASOK – 2023

FELHÍVÁS

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, az Építéstudományi Egyesület (ÉTE), az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány (ÉMA) 2024. március 8-án, pénteken konferenciát szervez

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJASOK – 2023

címmel. A konferencia célja, hogy a 2023 évben Építőipari Nívódíjat nyert építtetők, megrendelők, tervezők, fővállalkozók és generálkivitelezők széles szakmai körben kapjanak lehetőséget épületeik és létesítményeik bemutatására. A rendezvényen részt vesznek az ÉTE és az ÉVOSZ vezetői, mint alapítók, az Építőipari Mesterdíj Alapítvány kurátorai és a csatlakozó egyesületek és szövetségek képviselői, az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának tagjai, az építési szakma jeles személyiségei.

Támogatóink:

  • Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK)
  • Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)
  • Magyar Építész Kamara (MÉK)
  • Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ)
  • Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség (MÉgKSZ)
  • Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata (MMKÉT)
  • Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Építőművészeti Tagozata
  • Magyar Út- és Vasútügyi társaság (MAÚT)
  • MTF Közműtechnológiákért Egyesület (HSTT)

A már hagyományosnak tekinthető konferencia szervezésében idén is a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara vállal szerepet.

Helyszín:               1117 Budapest, Kaposvár utca 5-7.

Időpont:                2024. március 8.

Részvételi díj:       előzetes regisztráció után ingyenes

Regisztrálni Dévai Zoltánnál az info@eptud.org e-mail címen 2024. február 28-ig lehet. A terem korlátozott befogadóképessége miatt, kérjük, mielőbb jelezzen vissza. Bármilyen kérdés esetén keressék e-mailben vagy a +36-20-268-38-96 számon.

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor
Építéstudományi Egyesület
elnöke    
Koji László Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke  
Wéber László Építőipari Mesterdíj Alapítvány
elnöke
Szőllősy Gábor Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke

Program letöltése

Felhívás letöltése

Megtekinthető fotóalbum

TÁJÉKOZTATÓ A 2023. ÉVI ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL

Link a díjazottakról: letöltés

Az Építőipari Nívódíj pályázati felhívását 2023. évben huszonharmadik alkalommal hirdette meg az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma (ÉMA) az Alapítók és Csatlakozók nevében és felhatalmazásukkal. Az első pályázat meghirdetésére 2000-ben került sor, akkor 7 díjazott volt. Az évek során 2022 –ig összesen 202 Nívódíjat ítélt oda a bíráló bizottság. Ehhez adódik hozzá 2023. évi 20 díjazott építmény.

Az Építőipari Nívódíj alapítói és a csatlakozók a következő szervezetek:

Az alapítók:
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és az
Építéstudományi Egyesület

A csatlakozók:

Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ),
Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata (MMKÉT), Magyar Építész Kamara (MÉK), Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség (MÉgKSZ),
Közlekedéstudományi Egyesület (KTE), MTF Közműtechnológiákért Egyesület (HSTT),
Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata,
Magyar Út- és Vasútügyi társaság (MAÚT).

Az alábbi 8 kategóriában hirdettek pályázatot:

többlakásos lakóépület
középület
ipari és energetikai építmény
mezőgazdasági építmény
műemlék-helyreállítás és rehabilitáció
közlekedési létesítmény
komplex infrastrukturális létesítmény
környezetvédelmi és vízügyi létesítmény

Pályázatot nyújthatott be minimálisan 100 millió Ft nettó végszámla értékű, legalább egy évvel korábban használatbavételi engedélyt kapott létesítménnyel a megvalósító szervezetek bármelyike. A 2023. szeptember 15-i határidőre 40 pályamű érkezett be.
A környezetvédelmi és vízügyi létesítmény kivételével minden kategóriában érkezett pályázat.

A benyújtott pályázatokban szereplő létesítmények tervezési és kivitelezési szempontból egyaránt igen magas színvonalat képviseltek. A pályázatot kiírók delegáltjaiból álló 19 tagú Bíráló Bizottság az ügyrendje szerint eljárva a benyújtott dokumentációk, illetve a helyszíni bejárásai, valamint a referensek összefoglalói alapján bírálta és értékelte a pályázatokat. A bírálat fő szempontjai a következők voltak: az adott építmény általános építészeti-műszaki értékelése, a kivitelezés műszaki–technikai színvonala, szakszerűsége, a beruházás gazdaságossága, üzemeltethetősége, valamint a létesítményt létrehozók – különösen a beruházók, a tervezők és kivitelezők - közötti együttműködés.

A Bíráló Bizottság véleményezte a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata által alapított Építési Alkotói Díjra és a MÉK Elnöksége által alapított Sándy Gyula Díjra, valamint a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség Épületgépészeti Nívódíjra tett javaslatokat.
A Bíráló Bizottság összesen 20 építményt részesített Építőipari Nívódíjban és 2 részére elismerő oklevelet adott ki. Az Építőipari Nívódíjat tanúsítvány és a létesítményen elhelyezett, az alkotók megnevezésével ellátott bronztábla testesíti meg, ezen táblák ünnepélyes felavatására 2024 tavaszán kerül sor.

Budapest, 2023. december 7.

Tolnay Tibor a Bíráló Bizottság elnöke

Bálint Péter a Bíráló Bizottság Elnökhelyettese

Hollai Pál a Bíráló Bizottság titkára

Wéber László, az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának elnöke

A Kuratórium 2023. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló Beszámoló az “Alapítványról” című rovatban található

Link