ÉPÍTŐIPARI MESTERDÍJ ALAPÍTVÁNY - FOUNDATION FOR CONSTRUCTORS' MASTERWORKS     
 
Az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának elérhetősége:
Telefon: +36-30-525-1300;
e-mail: mesterdij@mesterdij.hu
Az Alapítvány címe: 2013. júl. 1.-től Budapest. I. Döbrentei tér 1.sz. V. em. 3.
A Mesterdíjról
 

Az Építőipari Mesterdíjról

Az Építőipari Mesterdíjat (továbbiakban Mesterdíj) az Alapítványt létrehozó két szervezet, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) alapította 1994-ben, azzal a céllal, hogy ilyen módon is elismerje a kiváló, "mesteri", építési teljesítményt. Az Alapítványhoz a későbbiek során még több országos építési, építészeti szervezet is csatakozott, így mára a Mesterdíj az építési szakma egyik legjelentősebb, ténylegesen is a "szakma nevében" odaítélt elismerésévé vált.

A Mesterdíjat magyarországi cégbíróságon bejegyzett építőipari vállalkozás nyerheti el valamely építményen (épületen vagy műtárgyon) magas színvonalon elvégzett építési-szerelési munkanemért, munkarészért. A Mesterdíjra az Építőipari Mesterdíj Alapítványnál az egész év során lehet jelentkezni folyamatosan. Az elvégzett munka szakmai bírálatát az ebben jártas, elfogulatlan és szakmailag elismert szakértőkből álló bizottság végzi; a díjat az Alapítvány Kuratóriuma ítéli oda. A díj a szigorú szakmai bírálat révén annak elismerését jelenti, hogy a vállalkozó képes volt egy adott munkát kiváló minőségben elvégezni. Ezzel növekedhet a vállalkozó szakmai jó híre és versenyképessége.

A Mesterdíjat bronz díjfigura, illetve plakett, valamint elismerő oklevél jeleníti meg (a díjfigura és a plakett Asszonyi Tamás szobrászművész alkotása). A Mesterdíjat elnyert pályázó a díj logóját (a díjfigurán, illetve a plaketten szereplő jellegzetes grafikai ábrát) - az elismerés tanúsításaként - a díj odaítélést követő két évig cégismertetőjén, továbbá levelezésein feltüntetheti.

Pályázati felhívás Építőipari Mesterdíjra

A Mesterdíj odaítélésére való jelentkezés nincs határidőhöz kötve, arra folyamatosan lehet jelentkezni az Alapítvány Kuratóriumának Titkárságán (cím, telefonszám a fejlécen). Ennek megfelelően a bírálatok és a díjakról történő döntések is folyamatosan történnek. Jelentkezési lapot ugyancsak a fenti címen (telefonszámon) lehet igényelni, illetve letölthető a www.mesterdij.hu honlapról.

Tekintettel arra, hogy a Mesterdíjat működtető Alapítvány nonprofit szervezet, szükséges, hogy a pályázó a szakértői munka díjazásához nevezési díj befizetésével hozzájáruljon. Ennek mértéke a bírálandó munka, munkarész volumenétől, összetettségétől és jellegétől függ, és a Jelentkezési lap elfogadásával egyidejűleg kerül megállapításra.

A Mesterdíjra minden bejegyzett építési vállalkozás (társas és egyéni vállalkozás) benyújthat pályázatot, kizárólag a saját közvetlen műszaki irányításával és legalább ötven százalékig saját irányító szakmunkásaival elvégzett munkára (munkarészre, munkanemre). Ezen két alapvető követelmény betartásáról a pályázónak írásban nyilatkoznia kell, teljesítését a bírálat során a szakértők ellenőrzik.

A Mesterdíj odaítélésről az Alapítvány oklevelet állít ki a díjazott munkában a pályázó által megjelölt közvetlen közreműködők számára. A Mesterdíjat ugyancsak megjelenítő bronz díjfigurát és plakettet (tartódobozzal együtt) a díjat elnyert pályázó megrendelheti. Ennek összege a díjfigura esetében 200 eFt+Áfa, a plakett esetében 60 eFt+Áfa. A díjfigurát kizárólag a vállalkozás nevére lehet elkészíttetni, bronz plakettet valamennyi – a munka, munka közvetlen szakmai irányításában és elvégzésében kiemelkedő módon résztvevő – személy számára lehet igényelni.A díjat tanúsító Oklevél ára 6200 ft + Áfa.

Letölthető jelentkezési lap az Építőipari Mesterdíj elnyeréséhez:

jelentkezési lap (.doc) (36 Kb)  
 
Tárhely, domain